Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. En introduktion till den statliga internrevisionen
kortform av titel En introduktion till den statliga internrevisionen
dokumentnummer ESV 2015:30
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 3.8-479/2014
länk http://www.esv.se/contentassets/45ad652513854853ba8a6f93b81725dc/2015-30-handledning-en-introduktion-till-den-statliga-internrevisionen.pdf
ställe Ordlista, s. 65–66
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
författare Catrin Lind Ebert