Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Några viktiga begrepp
överordnad titel f-Fakta
dokumentnummer 2005:21
utgivningsår 2005
utgåvenr 21
länk
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Fiskeriverket