Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen
kortform av titel Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen
dokumentnummer ESV 2015:61
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 3.8-947/2015
länk http://www.esv.se/contentassets/a194ec9bf3af4e2a93fcdacfd0a79143/2015-61-investeringar-i-budgetunderlaget-nya-tabeller.pdf
ställe 1.1 Definition av verksamhetsinvesteringar och samhällsinvesteringar, s. 7–8
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket