Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Redovisning av den statliga internrevisionen 2014
dokumentnummer ESV 2014:28
utgivningsår 2014
länk http://www.esv.se/contentassets/7dce5c7b5e914c49a742be5fa4ba3ef5/2014-28-redovisning-av-den-statliga-internrevisionen-2014.pdf
ställe Ordlista, s. 50
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket