Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Statlig internrevision för myndighetsledningar
kortform av titel Statlig internrevision för myndighetsledningar
dokumentnummer ESV 2014: 1
utgivningsår 2014
länk http://www.esv.se/contentassets/658a15cf99b3416f8103aee8ef21dc37/2014-1-statlig-internrevision-for-myndighetsledningar.pdf
ställe Ordlista, s. 29
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket