Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar
dokumentnummer ESV 2013:59
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 3.1-47/2013
länk http://www.esv.se/contentassets/191fa94858d14070a07a57fa7dca256a/2013-59-en-forbattrad-redovisning-styrning-och-kontroll-av-statens-investeringar.pdf
ställe Vanligt förekommande begrepp i rapporten, s. 129–131
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket