Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt
dokumentnummer ESV 2014:2
utgivningsår 2014
utgåvenr Dnr: 3.2-783/2013
länk http://www.esv.se/contentassets/3464d458d16d48a485faf0a2b8d30542/2014-2-uppfoljning-av-ekonomiska-nyttor-fran-e-forvaltningsprojekt.pdf
ställe Ordlista, s. 54–55
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket