Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Säkerställd intern styrning och kontroll 2013. Myndigheternas redovisning i årsredovisningarna för 2012
kortform av titel Säkerställd intern styrning och kontroll 2013
dokumentnummer ESV 2013:44
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 3.2-342/2013
länk http://www.esv.se/contentassets/03ca1389f2d548aea83ef1f1e2d31104/2013-44-sakerstalld-intern-styrning-och-kontroll-2013.pdf
ställe Ordlista, s. 18
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket