Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Samarbete om risker i verksamheten
kortform av titel Samarbete om risker i verksamheten
dokumentnummer ESV 2012:17
utgivningsår 2012
utgåvenr Dnr: 10-152/2009
länk http://www.esv.se/contentassets/efa42281ae264ec0a5f010db24e6d110/samarbete-om-risker-i-verksamheten.pdf
ställe Ordlista, s. 18
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket