Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Säkerställd intern styrning och kontroll. Myndighetsledningens bedömning av intern styrning och kontroll
kortform av titel Säkerställd intern styrning och kontroll
dokumentnummer ESV 2012:30
utgivningsår 2012
utgåvenr Dnr: 49-559/2012
länk http://www.esv.se/contentassets/d4eb665940f74a738d9a4a41bed8b5d2/2012-30-rapport-myndighetsledningarnas-bedomningar-i-arsredovisningarna.pdf
ställe Ordlista, s. 19
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket