Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Delrapport E-SENS 2013
dokumentnummer ESV 2013:60
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 51-1322/2012
länk http://www.esv.se/contentassets/c0f3b8dcf0714c3993d5262e5d716f0f/2013-60-delrapport-e-sens.pdf
ställe Ordlista, s. 21–22
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket