Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning
kortform av titel Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning
dokumentnummer ESV 2012:30
utgivningsår 2011
utgåvenr Dnr: 35-2011
länk http://www.esv.se/contentassets/dd56c21644204f98bcdbdfeac6eb6e06/2011-19-handledning-redovisning-mot-anslag.pdf
ställe Ordlista, s. 53–54
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation
författare Svante Andersson, Eva Engberg, Fredrik Jansson