Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Andelar i hel- och delägda företag – Tillämpning av kapitalandelsmetoden
kortform av titel Handledning. Andelar i hel- och delägda företag
dokumentnummer ESV 2012:30
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 3.8-352/2015
länk http://www.esv.se/contentassets/26a2ffc00867446e9c5da19ec381bfcb/2015-27-andelar-i-hel-och-delagda-foretag.pdf
ställe Ordlista, s. 45–46
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation
författare Svante Andersson, Curt Johansson