Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handledning. Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll
kortform av titel Att hantera verksamhetsrisker
dokumentnummer ESV 2012:47
utgivningsår 2012
utgåvenr Dnr: 49-906/2012
länk http://www.esv.se/contentassets/d4eb665940f74a738d9a4a41bed8b5d2/2012-30-rapport-myndighetsledningarnas-bedomningar-i-arsredovisningarna.pdf
ställe Ordlista, s. 43
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation
författare Tomas Kjerf, Patrick Freedman