Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om ändring av förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16: FPM12
utgivningsår 2015
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-andring-av-foror_H306FPM12/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Finansdepartementet