Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. Delrapport från Sverigeförhandlingen
kortform av titel Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2016:3
utgivningsår 2016
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2016-3-_H4B33/
ställe 1.5 Ordlista och förkortningar, s. 24–27
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet