Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2015:33
utgivningsår 2015
länk https://www.jordbruksverket.se/download/18.33162a40151bcaffe88c00d5/1450681616113/2015-033.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk