Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
utgivningsår 2016
länk http://www.biotermgruppen.se
sekretariatskommentar Observera att frågor och svar inte tagits med här utan finns kvar på Svenska biotermgruppens webbplats (www.biotermgruppen.se). De termposter som presenteras från denna källa skiljer sig även i några fall från typiska termposter i det att de ibland behandlar fler än ett begrepp.
antal termposter 229
 
utgivare
organisation Svenska biotermgruppen