Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Utredning av två styrmedel 2015
kortform av titel Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering
dokumentnummer ET 2015:17
utgivningsår 2015
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=3062
ställe 2.2 Vad innebär en renovering?, s. 14–15
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Energimyndigheten