Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten
dokumentnummer RIR 2015:20
utgivningsår 2015
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/23135/RiR_2015_20_Gruvavfall_anpassad.pdf
ställe Bilaga 1, Termer och begrepp, s. 63–64
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Riksrevisionen