Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar. Delbetänkande av Medieutredningen
kortform av titel Medieborgarna & medierna
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:94
utgivningsår 2015
länk https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2015-94-_H3B394/?html=true
ställe 1.2 Centrala begrepp, s. 32–33
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet