Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete – skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (RiR 2015:18). Bilaga till granskningsrapport DNR: 31- 2014-0908
kortform av titel Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete – skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
dokumentnummer RiR 2015:18 (bilaga 1)
utgivningsår 2015
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/22960/Bilaga%201%20Centrala%20begrepp%20och%20termer.pdf
ställe Bilaga 1, Centrala begrepp och termer
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen