Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Betänkande av Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen
kortform av titel Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:79
utgivningsår 2015
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2015-79-_H3B379/?html=true
ställe 5.3 Relevanta tillsynsbegrepp, s. 121–122
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet