Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10).
kortform av titel Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:85
utgivningsår 2015
länk www.regeringen.se/contentassets/1ce6bda102c64884b2036d86ebb38908/bostader-att-bo-kvar-i-sou-201585.pdf
ställe 2.1.6 Definitioner av begrepp, s. 52–54
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet