Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet
överordnad titel Transportstyrelsens författningssamling
dokumentnummer TSFS 2015:46
utgivningsår 2015
länk https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202015_46.pdf
ställe 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 47
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen