Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Delbetänkande av Dricksvattenutredningen
kortform av titel Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:51
utgivningsår 2015
länk http://data.riksdagen.se/fil/CD7F1634-F0EC-49B9-BBC5-46AD0C2CA79E
ställe Förkortningar och definitioner, s. 7–13
antal termposter 50
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet