Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2015:552
utgivningsår 2015
länk https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015552-om-stats_sfs-2015-552/?bet=2015:552
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet