Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Markörbaserad journalgranskning. För att identifiera och mäta skador i vården (Handbok)
kortform av titel Markörbaserad journalgranskning
utgivningsår 2014
länk http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-847-1.pdf?issuusl=ignore
ställe Ordförklaringar, s. 26
antal termposter 14
 
utgivare
organisation SKL