Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista för trädgården
utgivningsår 2014
länk http://www.alltomtradgard.se/artiklar/ordlista-for-tradgarden
antal termposter 181
 
utgivare
organisation Allt om Trädgård (Bonnier Tidningar)
författare Karina Brozinic och Eva Rönnblom