Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lönebildningen och frukten av vårt arbete
utgivningsår 2004
utgåvenr 3:e reviderade upplagan
länk http://www.mi.se/pdfs/Lonebildn_3uppl.pdf
ställe Ordlista, s. 6–7
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Medlingsinstitutet & Konjunkturinstitutet
författare Peeter-Jaan Kask