Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Mineralpolitik. Slutbetänkande av mineralpolitiska utredningen
kortform av titel Mineralpolitik
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1980:12
utgivningsår 1980
länk http://weburn.kb.se/sou/353/urn-nbn-se-kb-digark-3523441.pdf
ställe Bilaga 3 Ordlista, s. 329–338, Bilaga 4 Förkortningar, s. 339–340
antal termposter 186
 
utgivare
organisation Industridepartementet