Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Effektiv räddningstjänst. Slutbetänkande av räddningstjänstkommittén
kortform av titel Effektiv räddningstjänst
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1983:77
utgivningsår 1990
länk http://weburn.kb.se/sou/376/urn-nbn-se-kb-digark-3756383.pdf
ställe Förklaringar s. 23–27
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet