Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vattenkraft och biologisk mångfald – Goda exempel från elbranschen
kortform av titel Vattenkraft och biologisk mångfald
utgivningsår 2012
länk http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/publikationer/sv-energi-vattenkraft-biologisk-m%c3%a5ngfald-slut.pdf
ställe Ordlista, s. 12
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Svensk Energi