Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Elsamverkan vid driftstörning. Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen
kortform av titel Elsamverkan vid driftstörning
utgivningsår 2015
länk http://www.svenskenergi.se/Upload/EPiStoreImages/produkter%20kostnadsfria/Elsamverkan-storstorning-2015-v4.pdf
ställe 8. Definitioner, s. 33-34
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Svensk Energi