Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention. Betänkande av Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer
kortform av titel Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:74
utgivningsår 2015
länk http://data.riksdagen.se/fil/F8B41809-4232-4F0C-817A-53C818EE51CE
ställe Förkortningar och ordförklaringar, s. 19
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet