Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordförklaringar/Sátnečilgehusat
utgivningsår 2015
länk https://www.sametinget.se/8392
sekretariatskommentar Samiska versionen finns på: https://www.sametinget.se/72057
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Sametinget