Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Från idé till färdig webbplats. En guide för skolelever om webbprojektarbete
kortform av titel Från idé till färdig webbplats
dokumentnummer .SE:s Internetguide, nr 14
utgivningsår 2009
utgåvenr Version 1.0
länk https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/fran-ide-till-fardig-webbplats/ordlista/
ställe Ordlista, s. 38–39
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
författare Axel Naver, Gabriella Lönnroos, Kristina Alexanderson