Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Sakernas Internet. En rapport från seminarium den 5 november 2009
kortform av titel Sakernas Internet
dokumentnummer .SE:s Internetguide, nr 16
utgivningsår 2010
utgåvenr Version 1.0
länk https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/sakernas-internet/ordlista/
ställe Ordlista, s. 37–39
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)
författare Björn Raunio