Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Matematiktermer för skolan
utgivningsår 2008
utgåvenr 1:2
länk www2.math.uu.se/~kiselman/termer12.pdf
ställe Kap. 2: De fyra räknesätten, 2.1: Allmänt
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM (Göteborgs universitet)
författare Christer Kiselman och Lars Mouwitz