Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Konsten att läsa statistik om brottslighet
dokumentnummer Rapport 2006:1
utgivningsår 2006
utgåvenr 3. omarb. uppl
länk https://www.bra.se/download/18.../2006_konsten_lasa_statistik.pdf
ställe Liten ordlista, s. 124–129
antal termposter 38
 
utgivare
organisation Brottsförebyggande rådet, Brå