Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation. Myndighetens redovisning för 2014
kortform av titel Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation
dokumentnummer PTS-ER-2014:28
utgivningsår 2014
länk https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-kommunikation.pdf
ställe Förkortningar och förklaringar av termer och begrepp, s. 108–113
antal termposter 59
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen PTS
författare Hans Åkermark, Peder Cristvall, Erika Hersaeus, Staffan Lindmark, Björn Scharin, Anna Wibom