Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Inomhustäckning – sammanställning av lösningar
dokumentnummer PTS-ER-2015:12
utgivningsår 2012
länk https://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2015/inomhustackning-pts-er-2015_12.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 5–
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen PTS
författare Jeanette Wännström