Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel PTS insatser 2013 inom myndighetens ansvarsområden i regeringens Digitala Agenda
kortform av titel Stormen PTS insatser 2013 inom myndighetens ansvarsområden i regeringens Digitala Agenda
dokumentnummer PTS-ER-2014:5
utgivningsår 2014
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/PTS_insatser_Digital_Agenda_PTS-ER_2014-5.pdf
ställe 1.4 Begrepp och definitioner, s. 8–9
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen PTS