Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riktlinjer och rekommendationer för anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät
utgivningsår 2015
länk http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/landanslutning-av-fartyg-20-april-2015.pdf
ställe 2.2. Definitioner och förkortningar, s. 5–8
antal termposter 36
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen