Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Försvarsmaktens interna bestämmelser om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
överordnad titel Försvarsmaktens interna bestämmelser
dokumentnummer FIB 2014:1
utgivningsår 2014
länk http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-fib/fib-2014.1-pul-undsak.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Försvarsmakten, FMLOG/TF-redaktionen