Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Rapport från ett regeringsuppdrag
kortform av titel Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige
dokumentnummer Rapport Nr 7/14
utgivningsår 2014
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport7-14-Ftalatuppdraget.pdf
ställe Ordlista och centrala begrepp, s. 12–13
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen