Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan
dokumentnummer Rapport Nr 4/14
utgivningsår 2014
länk www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-4-14-Reachuppdraget.pdf
ställe 7 Lista över begrepp och förkortningar, s. 103–105
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen