Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön. Rapport från ett regeringsuppdrag
kortform av titel Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön
dokumentnummer Rapport Nr 3/15
utgivningsår 2015
länk http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-3-15-Kemikalier-i-textilier.pdf
ställe 9 Begrepp och förkortningar, s. 82–85
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen