Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Exponeringsuppskattningar av kemiska ämnen och mikrobiologiska agens – översikt samt rekommendationer om arbetsgång och strategi
dokumentnummer Rapport 1
utgivningsår 2014
länk http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2014/2014_livsmedelsverket_1_exponeringsuppskattningar.pdf
ställe Definition och förkortningar, s. 2–3
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Salomon Sand, Leif Busk, Hanna Eneroth, Bengt-Göran Ericsson och Mats Lindblad