Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Länsstyrelsernas rapportering av livsmedelskontrollen inom primärproduktionen 2013
dokumentnummer Rapport 17
utgivningsår 2014
länk http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/kontroll-av-bekampningsmedelsrester-i-livsmedel-2013.pdf
ställe Definitioner, s. 9–10
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Linda Eskilsson, Susanne Sylvén och Mats Eberhardson